• Forside

Dramatisk F1-regulativ endeligt godkendt

I bestræbelserne på at reducere omkostningerne i Formel 1 er dramatiske ændringer nu blevet endeligt godkendt af World Motor Sport Council (WMSC). Ændringerne har fuld opbakning fra samtlige teams på gridden.

Af: Peter Hartig (pha@bmf1.dk) d. 14/12 2008 klokken 00:12

I går blev det nye regulativ for Formel 1 endeligt godkendt og det indeholder dramatiske ændringer, der skal medvirke til at nedbringe omkostningerne i sporten.

Nøgleændringerne skal primært findes i forbud mod test midt i sæsonen 2009, billigere motorer samt forbud mod dækvarmere og genopfyldning af brændstof på bilerne i 2010.

Vi bringer her en oversigt over ændringerne:

2009

Motorer
Motorerne skal holde længere. Hver kører må bruge max. 8 motorer i en sæson samt 4 motorer til test - eller i alt 20 motorer pr. team.

BMW P86 V8 motor.

Maksimalt omdrejningstal: 18.000 o/m (1.000 o/m mindre end 2008).

Ingen intern re-tuning. Justering af indsprøjtning og luftindsugningsrør (billedet: air intake trumpets) tilladt.

Motorer skal i lighed med tidligere holde i 3 løb.

Motorpriser til uafhængige teams må maksimalt udgøre 50% af 2008-priserne.

En række ændringer til Renaults 2009-motorer blev enstemmigt vedtaget. Alle andre motorer forbliver uændrede, og der vil ikke blive foretaget yderligere sammenlignende målinger imellem disse.

Test
Ingen test i sæsonen bortset fra løbsweekender og programsatte træninger.

Aerodynamik
Reduktion i vindtunnel-forsøg.

Ændringer på vej for brugen af vindtunneler. Her er det Honda Racing F1 Teams vindtunnel med Yasuhiro Wada, Hondas præsident, til venstre. Teamet er nu gået til de evige parkeringspladser.

En ny formel til at balancere vindtunnelbaseret research i forhold til CFD-research vil blive foreslået til FIA, hvis der kan opnås enighed om det blandt teamene.

Fabrikkerne
Teamenes fabrikker skal lukkes i 6 uger om året. Skal samordnes med lokal lovgivning.

Der bliver nu 6 ugers ekstra ferie på fabrikkerne. Her er det McLaren Technology Centre.

Løbweekenderne
Medarbejderstaben reduceres under hensyntagen til flere faktorer. Der skal deles viden og information om dæk og brændstof for at eliminere behovet for “spottere”.

Der skal reduceres i medarbejderstaben under løbene.

Tilskuerne
Der udføres markedsundersøgelser for at måle tilskuernes reaktion på en række nye ideer, herunder mulige ændringer af kvalifikationen samt et forslag om indførelse af medaljer som points til kørerne. Forslagene vil blive forelagt teamene, når resultatet af markedsundersøgelserne er klar.

Note
Det anslås, at ovennævnte regelændringer for 2009 vil indebære, at fabrikteamene vil spare ca. 30% på budgettet sammenlignet med 2008, mens besparelserne for de uafhængige, private teams vil blive endnu større.

2010

Drivlinien
Motorer vil være tilgængelige for de private, uafhængige teams for mindre end 5 millioner euro pr. sæson. Disse vil komme fra en uafhængig leverandør eller fra fabrikteams og understøttet af en leverancegaranti. Aftaler med uafhængige leverandører skal være underskrevet senest 20. december 2008.

Samme motor skal benyttes i 2011 og 2012.

Samme type gearkasse til samtlige teams (hvis teknisk muligt).

Chassis
En liste over samtlige dele til bilerne vil blive udarbejdet og derefter afgøres det, om der vil være differenceringer (konkurrencefordele).

Vise dele, som er ydelsesdifferenceringer, vil blive homologeret i løbet af sæsonen.

Kulfiber har været banebrydende i Formel 1. Nye, tekniske landevindinger skal som udgangspunkt være med billigere materialer og være åben for alle. Her er det en detalje fra forhjulsophænget på Honda RA107.

Visse dele vil forblive ydelsesdifferenceringer men vil blive udført af billige materialer.

Dele, som ikke er ydelsesdifferencerede vil betragtes som hævdvunden og forblive eller blive fabrikeret på den billigste og mest økonomiske måde.

Løbsweekends
Standardiserede radio- og telemeri-systemer.

Forbud mod dækvarmere.

Forbud mod rensede dæk.

Restriktioner i forbindelse med bearbejdning af dæk. Her vi hos Red Bull.

Forbud mod genopfyldning af brændstof.

Mulig reduktion af løbsdistancer og holdbarhed (forslag vil følge efter markedsundersøgelse).

Fabriksaktiviteter
Yderligere restriktioner i research af aerodynamik.

Forbud mod bearbejdning af dækkene (bortset fra vertikal bearbejdning).

Analyse af fabrikkerne med henblik på foreslag om yderligere restriktioner af faciliteterne.

På længere sigt
FIA og FOTA vil undersøge muligehederne for en helt ny drivlinie til 2013 baseret på energieffektivtet. Meningen er, at disse undersøgelser skal resultere i reelle bidrag til energieffektiv vejtransport.

Et forbedret KERS (Kinetic Energy Recovery System) vil være et væsentligt element i en fremtidig, energirigtig drivlinie. I korte træk er KERS en del af 2009-regulativet, men systemet vil ikke være tvungent eller obligatorisk. FOTA overvejer forslag til et standard KERS-system for 2010.

En række forslag vedrørende “2009 and 2010 Sporting and Technical Regulations” blev yderligere vedtaget.

OM SKRIBENTEN

Peter fra BMF1 Peter har været en del af BMF1 næsten siden starten og er især kendt for sin faste serie af Kevin-interviews.

RELATEREDE NYHEDER