FIA var i tvivl om Ferraris motor

FIA har offentliggjort en erklæring som reaktion på de 7 ikke-Ferrari-teams’ utilfredshed med den hemmelige aftale mellem Ferrari og FIA om motorerne sidste år. Men FIA’s forklaring rejser flere spørgsmål, end den besvarer.

FIA . Copyright BMF1

Af: Jesper Emke Clausen (jc@bmf1.dk) d. 5/3 2020 klokken 14:03

I et forsøg på at afværge et langvarigt juridisk slagsmål mellem de 7 ikke-Ferrari-teams, har FIA nu udsendt en forklarende erklæring som modsvar på erklæringen fra de 7 teams i går.

Umiddelbart argumenterer FIA for, at man har ret til at afslutte sagen på den måde, som man gjorde – altså indgå en hemmelig aftale med Ferrari uden reel domsafsigelse og straf.

Men FIA forklarer også, at de rent faktisk er i tvivl om, hvorvidt Ferraris motorer var lovlige eller ej.

Ferrari afviste ganske vist alle beskyldninger over for FIA, men som der står i den nye udtalelse fra FIA, var ”FIA ikke tilfreds men besluttede, at yderligere tiltag ikke nødvendigvis ville resultere i en fyldestgørende konklusion pga. sagens kompleksitet og den materielle umulighed med henblik på at tilvejebringe et uigenkaldeligt bevis for en overtrædelse.”

Den originale ordlyd på engelsk: “The FIA was not fully satisfied but decided that further action would not necessarily result in a conclusive case due to the complexity of the matter and the material impossibility to provide the unequivocal evidence of a breach.”

Med andre ord mener FIA ikke, at man har kunnet bevise en direkte overtrædelse på trods af en utilstrækkelig forklaring fra Ferrari.

Men hvorfor meldte FIA så bare ikke klart ud, at man ikke havde fundet tilstrækkelige beviser på en overtrædelse og lod sagen ligge? Hvad lå til grund for FIA’s utilfredshed med Ferraris forklaring? Og hvorfor indgå en hemmelig aftale med Ferrari, hvis der ikke findes beviser på en overtrædelse?

Desuden bliver spørgsmålet i fremtiden, om FIA overhovedet er kompetent nok til at dømme efter deres eget reglement, hvis det er for komplekst.

Det er tvivlsomt, om de 7 teams vil være tilfredse med FIA’s forklaring, når FIA selv medgiver, at de ikke var helt tilfredse med Ferraris forklaring.

Den komplette pressemeddelelse kan findes på FIA’s officielle hjemmeside www.fia.com

OM SKRIBENTEN

Jesper fra BMF1 Jesper er cand.mag. i Moderne Kultur fra Københavns Universitet med speciale i biler og bor til dagligt i Berlin.

RELATEREDE NYHEDER

Bemærk! Diskussionen er tiltænkt indholdet af artiklen og ikke om man bryder sig om emnet eller formen.
Har man kommentar til dette kan man skrive en mail til forfatteren.


« Dagens kører: Antonio Giovinazzi BMF1: F1-guide til nybegyndere »